El present comunicat és per anunciar, amb gran tristesa, que la Regidoria de Tradicions de l’ajuntament de Vila-real (patrocinadora principal de la TARDORÀLIA) ha comunicat que no seguirà recolzant econòmicament el festival. Una decisió que deixa a l’organització en una situació de precarietat institucional i econòmica que fa impossible la continuïtat del mateix.

Rere acordar per ambdues parts la suspensió de l’edició de 2015 per falta de pressupost, amb la intenció i el ferm compromís de reprendre’l en 2016 i assegurar la qualitat necessària que un esdeveniment com aquest mereix, la Regidoria que dirigeix Pasqual Batalla, de la coalició Compromís, ens ha comunicat que el pressupost d’enguany –que inicialment havia d’estar reservat–, per legítima decisió política, no anirà destinat a promoure un festival que, en les seues escasses edicions, havia arribat a convertir-se en un esdeveniment singular i de certa rellevància dintre del circuit de la música independent. Això no obstant, sí voldríem agrair a les altres regidories (Cultura i Joventut) que, a pesar de no ser un festival de la seua responsabilitat –així ho va estimar al seu moment la regidoria dirigida per Batalla quan decidí quedar-se el patrocini de la TARDORÀLIA– han continuat mostrant el seu interés en la continuïtat del festival.

Davant dels fets, és evident que, des de l’organització, hem d’assumir responsabilitats i entenem imprescindible encetar un període de reflexió i autocrítica per tal de repensar les fonts habituals de suport i finançament dels nostres projectes. Entenem que un festival com aquest no pot subsistir només amb fonts institucionals. Això no obstant, cal apuntar que, com a centre d’estudis antropològics que som, la finalitat de la TARDORÀLIA mai ha estat l’econòmica –l’organització mai ha optés cap benefici econòmic al respecte– sinó la d’apostar i col·laborar en la consolidació i promoció d’un determinat model cultural, on entenem que les institucions sí que hi tenen molt a dir.

Un dels principis fonamentals del festival ha sigut apostar per la música de qualitat, generant espais plurals on tot tots els estils pogueren cohabitar. En eixa programació, però, sempre hem tingut la sensibilitat i la intenció decidida de donar veu a propostes musicals valencianes –de sobrada i demostrada qualitat– per tal de promoure la normalització real de les nostres músiques. Des del festival i des del Centre hem fugit constantment del model proteccionista de la “música en valencià” apostant per un model d’integració de les músiques valencianes junt a d’altres propostes internacionals amb igualtat de condicions i sense distinció alguna. La intenció: demostrar que les propostes musicals valencianes no necessiten de cap qualificatiu lingüístic i corporativista per tal de defensar-se i donar-se a conèixer. La qualitat que atresoren es defensa per sí mateixa, i així ho hem pogut demostrar a TARDORÀLIA. La nostra regidoria, però, sembla que no comparteix aquest model de cultura i valencianitat i, una vegada més, ha elegit –repetim que legítimament– invertir el seu patrimoni en fomentar altres models que, a totes llums, estan demostrant-se caducs i nocius per al creixement i obertura de la nostra cultura al món. Suposem que estes discrepàncies ideològiques i culturals descansen en la motivació, o desmotivació, de la citada Regidoria en continuar fomentant TARDORÀLIA de manera definitiva.


Per tant, només ens queden paraules d’agrïment a tot el públic, músics, associacions, premsa i voluntaris que han col·laborat aquests anys per tal que TARDORÀLIA fos una realitat, encara que efímera, però suficientment intensa com per demostrar que un altre model de foment cultural és possible. Nosaltres seguirem treballant per això.

GRÀCIES A TOTS!!